Tájékoztató

a Start Utazáson vásárolt utazási csomagokkal kapcsolatosan


A Helmond Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138., Nyilvántartási szám: U-001034) által üzemeltetett Start Utazáson vagy Start Utazási Irodában (továbbiakban: a Start Utazás) vásárolt, foglalt utazási csomagokkal kapcsolatosan a következőkben tájékoztatjuk Önt.

Magyarázat: a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet meghatározása szerint az utazási csomag kifejezés jelentése: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha
 • a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
 • b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
  • ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,
  • bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
  • bc) az érintett utazási szolgáltatásokat "csomag" vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
  • bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy
  • be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

Amennyiben Ön a Start Utazáson több utazási szolgáltatásból álló csomagot (ahol szállás, odautazás, autó bérlés, kiegészítő szolgáltatások közül legalább kettőből áll az utazás pl.: repülős tengerparti nyaralás, buszos körutazást, stb.) vásárol, akkor a utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Utazási szerződésen utazásszervezőként megjelölt társaság a felelős.

A Start Utazáson kínált valamennyi út utazás szervezője a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

A Start Utazás a közvetített utak utazás szervezői által biztosított védelmen túl ingyenesen és automatikusan további védelmet nyújt Önnek a Védőháló biztosításán keresztül.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint Önt a következő jogosultságok illetik meg:
 • Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkap minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért. Ez a társaság az Utazási szerződés nyomtatványon utazás szervezőként feltűntetett társaság.
 • Az Ön számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphet az utazásszervezővel vagy az utazásközvetítővel.
 • Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Önök bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
 • Önök kivételes körülmények fennállása esetén - így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Önök megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Ön bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Önök díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, amennyiben Ön / Önök nehéz helyzetbe kerülnek.
 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az utazás szervező társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős, az Utazási szerződés nyomtatványon, illetve az Utazási szerződéshez csatolt Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározott szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.
Budapest, 2018. április 20.

Jelen tájékoztatót a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően állítottuk össze.


Tájékoztatjuk, hogy a Start Utazás tevékenységével kapcsolatos panasz esetén 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 17/A § (1a) bekezdése szerint fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségeit itt találja.

(06 20) 884 94 00
Irodáink
Hírlevél feliratkozás
Megjelölt utazások
|[REM_CODE]|