Felhasználási feltételek

A Start Utazás használatáról

A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.-nek a Start Utazás oldalain az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználásifeltételek vonatkoznak. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. A Felhasználásifeltételek aktuális változata a Start Utazás alján található, "Felhasználási feltételek" feliratú linkre történő kattintással érhető el. A Start Utazás oldalain történő böngészés egyben jelenti azt is, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Start Utazást.

A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Start Utazás oldalain megszerzett információtvagy szolgáltatást. A Start Utazás oldalain szereplő nevek, logók, grafikák,tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. ingyenesen bocsátja használatra aStart Utazás oldalain található információkat és szolgáltatásokat. AHelmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. nem tehető felelőssé a Start Utazás oldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagymás hasonló okból származnak.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A Start Utazáson elérhető információk rendszeresen módosulnak. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. fenntartjaa jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

A Start Utazási Iroda által forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a Start Utazás oldalain található anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. mindent megtesz azért, hogy a Start Utazáson található anyagok, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Start Utazás oldalain található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a Start Utazás oldalain fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért,hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik az Ön elvárásait és várakozásait.

Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztráció sűrlap kérdései szerint kérjük, hogy aktuális teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre a regisztrálást. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. a Start Utazás szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.

A fiókja jelszalvának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítse a Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.-t fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Start Utazás valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. kizárja.

A Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. a Start Utazás oldalon szerepelnek külső oldalakra vonatkozó linkek. A külső linkek nem tartoznak a Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. szerkesztése alá, a Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a Start Utazás oldalain nem jelenti automatikusan, hogy a Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

A foglalással kapcsolatos részletes információk megismeréséhez kérjük olvassa el figyelmesen az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat. Az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a foglalási űrlapon is.

A Start Utazás oldalain megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződés. Az utazási az utasés az utazás szervező között szerződés a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a Start Utazási Iroda részére. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó utazási feltételei irányadóak.(06 20) 884 94 00
Irodáink
Hírlevél feliratkozás
Megjelölt utazások
|[REM_CODE]|