Körutazások
Körutazások
Utazási utalványok
Utazási utalványok

Nagy Benelux körutazás - szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok

ELŐFOGLALÁSI IDŐKSZAK: 2017. FEBRUÁR 13 – 2017. MÁRCIUS 14.

Még nincs értékelés. Írja Ön az elsőt!
Ellátás:
reggeli 
Utazás:
autóbusszal 
Szálláshely:
3* 
Típus:
körutazás 
Indulás:
Budapest 
Hivatkozás:
75546
Utolsó frissítés:
 
2017.09.30. (Szo)
144 400 Ft / fő (akciós alapár)
9 nap/8 éj
214 450 Ft / fő teljes ár
Lejárt ajánlat
Töltődnek az indulási időpontok

Részletes programleírás

Ha tetszik az utazás, telefonáljon most!

06 1 881 7400, 06 20 884 9400

Elérhetőségek »
Ajánlat kérés »
On-line foglalás »

Start Utazás Védőháló »
Csődvédelem felső fokon
az Ön teljes biztonságáért

 

ELŐFOGLALÁSI IDŐKSZAK: 2017. FEBRUÁR 13 – 2017. MÁRCIUS 14.
A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Luxemburg

Utazás Luxemburgba, is­mer­ke­dés a nagy­her­cegség szép fekvésű fővá­rosával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fekvése miatt észak Gibral­tár­jának is szoktak nevezni. Ezután az Arden­neken keresztül to­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (4 éj).

3. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo

Brüsszelben fotószünet a város egyik jelképévé vált építmé­nyénél, az Atomiumnál. Ezt a kü­lön­le­ges alkotást az 1958-as világ­kiál­lításra tervezték, és a vas kristály­rácsát ábrá­zolja 165 milliárd­szoros nagyí­tásban (102 méter magas). Ezután az egyesült Európa főváro­sában az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se következik (Fő tér a város­há­zával, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház stb.). A nap második felében felke­ressük a Brüsszel mellett lezajlott water­looi csata emlék­helyeit: Oroszlán-domb, pano­rá­ma­körkép, emlék­kiállítás. (Akit Waterloo nem érdekel, annak ez idő alatt Brüsszelben szabad program.)

4. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű városokat nagyon keveset lehet látni a világon. Mindkét városban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben lehe­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónaktúrán.

5. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo

Is­mer­ke­dés Antwerpennel (gyönyörű ka­ted­rá­lis és főtér, húscsarnok, Schelde-part, vár stb.). A késő délelőtti óráktól sza­bad­idő Antwer­penben, illetve lehe­tő­ség részt venni az alábbi kirán­duláson:
Fakultatív program: Kirándulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyába, a szigetek és a vizek orszá­gába. A tarto­mány terü­le­tének nagy része a tenger szintje alatt fekszik, és hatalmas gátrend­szerek védik a tengertől. Séta Middelburgban, a tarto­mány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely bemu­tatja, hogyan győzte le Hollandia népe az Északi-tengert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb tengeri gátján.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Rotterdam, Delft, Hága

Utazás Európa egyik legkorszerűbb városán, Rotterdamon keresztül, ahol meg­cso­dál­hat­juk a város jelleg­zetes modern épüle­teit (égbe­szökő torony­házak, egyedül­állóan eredeti kocka­házak, Euromast torony). Láto­gatás egy tipikus holland kis­vá­rosban, Delftben, mely világ­hírét az itt előál­lított porce­lánnak köszön­heti. Séta a han­gu­la­tos tör­té­nel­mi belvá­rosban, sza­bad­idő. Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a világ­hírű Mauritshuis képtár meg­te­kin­té­sé­re. Szállás egy közép-hollandiai szál­lo­dá­ban (2 éj).

7. nap: Amszterdam, Volendam

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú fővá­ro­sába. Séta­ha­jó­zás a csator­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amszterdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Piros­lámpás negyed stb.). A délutáni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a népvi­se­le­téről és a halá­szairól híres kisvá­rosba. Séta a han­gu­la­tos kikö­tőben és kör­nyé­kén.

8. nap: Het Loo kastély / virágpark (tavasszal)

Látogatás az Apeldoorn város szélén található Het Loo kastélyban. Végigsétálunk a holland barokk mesterművének számító egykori királyi palota pompás termein. A termeket díszítő bútorokat, dísztárgyakat, festményeket eredeti 17. századi környezetükben csodálhatjuk meg. A kastély bejárása után érdemes időt szentelni a gyönyörű kastélyparknak is.
Indulás hazafelé a kora délutáni órákban, szállás Németországban (1 éj).
Figyelem: Az áprilisi csoportok esetében a Het Loo kastély helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

9. nap: Passau

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Útközben a három folyó (Duna, Inn és Ilz) talál­ko­zá­sánál fekvő bajor várossal, Passauval is­mer­ke­dünk (óváros, Szent István dóm, Residenzplatz stb.). Itteni magyar vonat­kozású emlék­ként említ­hetjük a Niedernburg kolostor temp­lomát, ahol Szent István kirá­lyunk fele­sége, Gizella nyugszik. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

 


Hollandia utazás, nyaralás Belgium utazás, nyaralás Németország utazás, nyaralás Amsterdam utazás, nyaralás
 
Töltődik a foglalási lap