Körutazások
Körutazások
Utazási utalványok
Utazási utalványok

Benelux országok és a Rajna-vidék

Még nincs értékelés. Írja Ön az elsőt!
Ellátás:
reggeli 
Utazás:
autóbusszal 
Szálláshely:
3* 
Típus:
körutazás 
Indulás:
Budapest 
Hivatkozás:
77424
Utolsó frissítés:
 
2017.08.31. (Cs)
138 415 Ft / fő (akciós alapár)
8 nap/7 éj
143 515 Ft / fő teljes ár
Lejárt ajánlat
Töltődnek az indulási időpontok

Részletes programleírás

Ha tetszik az utazás, telefonáljon most!

06 1 881 7400, 06 20 884 9400

Elérhetőségek »
Ajánlat kérés »
On-line foglalás »

Start Utazás Védőháló »
Csődvédelem felső fokon
az Ön teljes biztonságáért

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Az akciós ár az 5%  az előfoglalási kedvezményt tartalmazza.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Rüdesheim, hajó­ki­rán­du­lás a Rajnán

Is­mer­ke­dés a Rajna völgyének Mainz és Koblenz közötti kanyargós szaka­szával, ahol szinte kilo­mé­te­ren­ként látható egy-egy vár vagy neve­ze­tesség. Séta Rüdesheimban, a Rajna-völgy talán legbá­jo­sabb kisvá­ro­sában (a rajna-vidéki borter­melés központja), majd kb. 2 órás hajó­ki­rán­du­lás. A köru­tazás egyik csúcs­pontja ez a hajózás, hiszen a hajóról élvez­hető a legjobban a vidék páratlan szép­sége. To­vább­uta­zás a közép-hollan­diai szállodába (2 éj).

3. nap: Amszterdam, Volendam / virágpark (tavasszal)

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú fővá­ro­sába. Séta­ha­jó­zás a csator­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amsz­terdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Piros­lámpás negyed, stb.). A délu­táni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a népviseletéről és a halászairól híres kisvárosba. Séta a hangulatos kikötőben és környékén.
Figyelem: Az áprilisi és a májusi programok esetében délután Volendam helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

4. nap: Gouda, Hága, Antwerpen

Délelőtt séta egy elra­gadó holland kis­vá­rosban, Goudában: főtér, vá­ros­háza (az egyik leg­szebb Hollan­diában), mázsaház (ahol a sajtot mérték) stb. Gouda után Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a világhírű Mauritshuis képtár meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (2 éj). Késő délután séta Antwerpenben, a Schelde torko­la­tánál épült kikö­tő­vá­ros­ban.

5. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű váro­sokat nagyon keveset lehet látni a világon. Mindkét városban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben lehe­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónak­túrán.

6. nap: Brüsszel, Luxemburg

Délelőtt Brüsszelben, az egyesült Európa főváro­sában az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se (Fő tér a város­há­zával, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház), majd utazás az Ardenne­ken keresztül Luxem­burgba. Is­mer­ke­dés a nagy­her­cegség szép fekvésű fővá­ro­sával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fekvése miatt észak Gibral­tár­jának is szoktak nevezni. Szállás Német­or­szág nyugati részén (1 éj).

7. nap: Heidelberg, Mainz

Délelőtt vá­ros­né­zés Heidelbergben, Német­ország ősi egye­temi váro­sában (vár, Öreg híd, egyetemi épületek, lovagház stb.). 
To­vább­uta­zás Mainzba, a Rajna-vidék tarto­mányi szék­he­lyé­re, Gutenberg szülő­váro­sába. Séta a belvá­rosban (román kori császárdóm, Chagall üveg­ablakok a Szt. István temp­lomban, gyönyörű favázas házak), majd szabad program, vagy lehe­tő­ség a Guten­berg Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Szállás Német­országban, a Majna völgyében (1 éj).

8. nap: Rothenburg

Rövid lá­to­ga­tás egy romantikus, festői kis­vá­rosban, Rothenburgban (sokan Német­ország leg­szebb kisvá­ro­sának tartják). Ezután haza­uta­zás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Egy-egy éjszaka tranzitszállás Né­met­or­szág­ban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában, két éjszaka Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában, egy éjszaka Né­met­or­szág nyugati részén egy szép 3 csilla­gos szállodában, valamint két éjszaka Bel­gium­ban az alábbiak szerint:

„A” jelű csoport: egy antwerpeni 3 csillagos szál­lo­dában. Figyelem: az „A” jelű csoportnál egy autóút melletti szállodát használunk (jó pár magyar utazási irodához hasonlóan). Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportjainknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

„B” jelű csoport: Antwerpenben egy 3 csilla­gos szállodában, ahonnan a városközpont kb. 15 perces sétával elérhető, illetve a kö­zel­ben metróállomás is található.

„C” jelű csoportok: Antwerpenben egy, a városközponttól távolabb lévő, viszonylag csen­des fekvésű, színvonalas 3 csillagos szállo­dá­ban (Hotel Novotel).

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a séta­ha­jó­zások árát.

Megjegyzés: Hollandiában a tavasz, a virág­nyí­lás időszaka a főszezon. Mivel az Am­szter­dam környéki látnivalókat nem Bel­gium­ból közelítjük meg, hanem Közép-Hollan­diá­ban alszunk, ezért a tavaszi csoportok ára magasabb, mint a kora őszié.

 

 

 

 


Belgium utazás, nyaralás Hollandia utazás, nyaralás Németország utazás, nyaralás Amsterdam utazás, nyaralás Brugge utazás, nyaralás
 
Töltődik a foglalási lap